Takk til alle deltagere, foredragsholdere, utstillere og andre som gjorde dette til et fint arrangement. Her blir presentasjonene lagt ut fortløpende. Noen foredragholdere ønsker ikke plansjene lagt ut eller hadde presentasjonen online. De kan kontaktes direkte.

Program

Dag 1

Vannstandard har kommet. Astri Fagerhaug, Norsk Vann

Revidert avløpsdirektiv. Elisabeth Lyngstad, Norsk Vann

Alle må rense mer. Anette K. Desjardins, Asplan Viak

Sekundærrensing uten biologi, Elvis Settnøy, Hydropress Huber

Høydebasseng og sykdomsrisiko, Henrik Braathen, Colifast

Framtidens avløpspumpestasjoner, Berber Korf, Pumpemodul

God instrumentering, Frank Tenden, Khrone Norway

Sekundærrensing mekanisk/sandfilter. Anniken Alsos, Nordic Water

SBR-teknologi. Geir Vestby, Biovac

MBBR-teknologi. Mike Halmer, Kruger Kaldnes

Ny NS-EN for overvannskassetter, Vidar Handal, Wavin

Uavhengig 3.partskontroll. Erik Refvik, Norva24

Instrumentnyheter, Rune Borgar Larsen, Endress + Hauser

Dag 2

Parallell A

Møteleder setter oss på sporet. Jon Røstum, Volue

Papirløs prosjektering. Joakim Sletta, Asplan Viak

Digital modell Ålesund. Einar Løkken, Ålesund kommune

Maskinlæring for å takle utfordringer. Jon Røstum, Volue

Hydrauliske analyser. Mads Auli, Volue

AVK Smart Water, Lars R. Rasmussen, AVK

Overvåkning av sandfang mm. Per Møller-Pedersen, Storm-Aqua

Parallell B

Framtidens VA-systemer. Anette K. Desjardins

«B for VA-nett». Stian Bruaset, SINTEF

Heldigital hovedplan. Hans Martin Eikrerol, VA visjon

Nodig Stranda kommune. Kristian Dyb, Cato Andersen

Fremmedvann, erfaringer fra Bergen. Robert Styve, Bergen kommune

Overvåkning fremmedvann. Anne Kr Midsund, Sylwia M. Sivertsen

Parallell C

Revidert drikkevannsforskrift. Per H. Mørkeseth, Mattilsynet

Tilstrekkelige mengder til enhver tid, Kevin Medby, Norconsult

God ledningsdokumentasjon. Arnstein Holthe, Volue

Effektiv lekkasjekontroll. Børje Larsson, Guard Automasjon

Lekkasjekontroll vha Gemini, Odd P. Habbestad, Bømlo

Metoder og utstyr for lokalisering av lekkasjer, Jan-Helge Høvset, Eskeland

Innlegg fra leverandører

Minirenseanlegg. Rune Myklebust, Avløp Norge

Analyseverktøy H2S. Andre Køste, Drager Norge

Alene på jobb. Atle Oliver Johansen, Fram Web

Optimalisering doseringsanlegg. Robert Meinseth, AG

Lukthåndtering. Jon Bertin Stiansen, Recul

Digitalisering, bærekraft og VA. Jon Vidar Kleppe, Sogelink Focus Software