Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte torsdag den 27.6 kl 09:00 på Teams. Kontaktpersonene vil få direkte invitasjon. Andre som vil delta kan kontakte meg via post@driftsassistansen.org eller i facebook gruppa.

Sakspapir blir lagt ut her i løpet av uken.