Temadag Ozon/biofilteranlegg

Det er noen år siden vi hadde dette på agendaen. Siden den gang har nye folk kommet til, nye anlegge er bygget og nye erfaringer høstet.