EPANET del 3

Teamskurs i 4 deler. Innkalling sendes hver enkelt.

EPANET del 4

Teamskurs i 4 deler. Innkalling sendes hver enkelt.

Temadag Ozon/biofilteranlegg

Det er noen år siden vi hadde dette på agendaen. Siden den gang har nye folk kommet til, nye anlegge er bygget og nye erfaringer høstet.