Faggruppe­samlinger

Omtale av avholdte arrangement, med deltagerlister og presentasjoner. Se også:

Det er opprettet to faggrupper – Moldeprosessen og Avløpsrensing, silanlegg og store slamavskillere – som et supplement til konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger og aktuelle fellesprosjekt. Kjerneaktiviteten til faggruppene er utveksling av driftserfaringer gjennom plenumsdiskusjoner. I tillegg gis kompetanseheving gjennom innlegg fra konsulenter og utstyrsleverandører, samt omvisning på renseanlegg og demonstrasjon av metoder og utstyr i felt. Se denne siden for mer informasjon om gruppene.