Utlån av utstyr

Teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet og kan lånes ut til medlemmene

UTSTYR BRUKSOMRÅDE MERKNAD
Sløyfekalibrator Forsyner og måler prosessignaler 0/4-20 mA, simulerer 2-leder transmitter Batteriskift, 4 x 1,5 V - AA. Kalibrert 17.12.2015
Portabel vannmåler (ultralyd) Måling av vannmengde i fylte rør Kalibrert 4.4.2016
Digital trykkmåler og håndpumpe Kalibrering av manometre og trykkgivere Batteriskift, 3 stk. 1,5 V-AA. Kalibrert 9.12.2015
Transportabelt pH-meter Måle vannets surhetsgrad Skiftet elektrode og buffer pH 4/7/10 14.12.2015
Multimeter Feilsøking på elektriske anlegg Batteriskift, 1 stk. 9 V. Kalibrert 17.12.2015
Portabel avløpsmengdemåler Måling av avløpsmengder i delfylte rør
Datalogger Logge prosessignal (mA). Enkanals logger 1 stk. 1/2 AA (spesialbatteri)
Fuktighets- og temperaturlogger Måle og logge lufttemperatur og relativ fuktighet 1 stk. 1/2 AA (spesialbatteri)
Omdreiningsmåler (tacometer) Måle omdreiningshastighet (rpm/rps) på pumper, spindler mv. 2 x 1,5 V - AAA
Røykpenn For kontroll av røykdetektor, ventilasjon, trekk, lekkasjeRefill
Trykkmåler, slange og pitotrørMåle lufttrykk, differansetrykk, lufthastighet og luftmengde i ventilasjonskanalerBatteriskift